Välkommen till Bergslagens Kranlyft AB

Bergslagenskranlyft AB Bildades 1972 i Ludvika av Bernt Gustafsson och löser än idag problem åt små och stora kunder i hela Mellansverige. Med kunnig och välutbildad personal med rätt maskiner på rätt plats löser vi allt från lekstugeflyttar till fabriksflyttar.

Till vårat förfogande har vi mobilkranar mellan åtta och två hundra ton med lyfthöjder upp till nästan hundra meter, samtliga maskiner kan utrustas med olika typer av arbetskorgar. För mer extrema förhållanden har vi två terrängkranar sexton alt trettio ton på dumper eller larvchassie. Nybyggnation och industrin servar vi med två moderna självresande tornkranar på fyrtiotvå alt femtiotvå meters arbetsradie för snabbt och effektivt byggande och då dessa går på el även ett miljövänligt alternativ.

Vidare så förfogar vi över ett stort antal specialredskap ex ok spridare baskrar gripskopor mm. På marksidan har vi en hjulgrävare och en lastmaskin till förfogande och två runtomsvängande teleskoplastare.

Vi hoppas att vi snart får chansen att lösa DITT problem.